Všeobecné dodací podmínky


1)OBJEDNÁVKA


K objednání můžete využít nákupního košíku, telefonu nebo e-mailu.
Všechny učiněné objednávky na  www.billyshop.cz  jsou závazné
od okamžiku jejich potvrzení prodávajícím. Podáním objednávky
kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka
je návrhem kupní smlouvy.  Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí
objednaného zboží  kupujícím.  Podmínkou platnosti elektronické
objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.V
případě nesrovnalostí Vás budeme samozřejmě kontaktovat.Místem
dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.  Vyplněním registračního
formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu
kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování
osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V jednotlivých,
zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje
právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo
telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě,
že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné
změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného
sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku
po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou
platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě,
kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh
novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu
produktu.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme
e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě
nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 2 hodin zrušit (nejlépe však co nejdříve
po objednání) a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu.
Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

4) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3 do 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě,
že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

5) CENA A PLATBY

Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové
faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou


Pro kupujícího je platná cena na stránkách www.billyshop.cz v okamžiku
odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny
za zboží v případě že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční
měně nebo dojde ke změně u velkoobchodního prodejce a u ostatních
dodavatelů zboží. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v
okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího
nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovy
přepravní služby. Kupující obdrží současně se zbožím také
řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení
zboží. Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena
jeho cena v plné výši vyplacena hotově, pokud nebylo dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena za dopravu.